Relatie-Sexualiteit-Begeleiding
INES SCHOUTEN
Relatiebegeleiding

Transpersoonlijke Relatiebegeleiding


Transpersoonlijke Relatiebegeleiding:
 
 
 
 • Hierin staat centraal het “gelaagd” naar jezelf en elkaar leren kijken. 
 • Jullie zullen steeds met elkaar in “ontmoeting” zijn; je laat je aan elkaar zien vanuit je innerlijke diepte, je gewond zijn en je kwetsbaarheid. Dit kan diepe geraaktheid en ontroering brengen in jullie ontmoeting. Ook laat dit je diepere overtuigingen zien, die je “vasthouden” aan je patronen.
 • Ik nodig jullie aandachtsvol uit, allerlei verhullende neigingen en contactvermijdende mechanismen te voelen en te onderzoeken, vanuit de visie dat je tegelijkertijd helemaal goed bent zoals je bent.  
 • Ik doe steeds appèl op je diepste innerlijke waarheid, terwijl ik je laat kijken naar al je gedoe in de verschillende lagen.
 • In plaats van willen “oplossen” verplaatst het accent naar willen “onderzoeken” en te voelen hoe het is om dit “waar” te laten zijn. Vanuit deze houding leer je steeds intuitiever de volgende stap voelen en zelfstandiger met deze benadering vertrouwd raken.
 • Je houding zal steeds centraal staan, het "hoe” i.p.v. het “wat”, worden hieraan ondergeschikt, ook in jullie persoonlijke huiswerkoefeningen.
 • Mijn benadering zal je vanuit doortastendheid en doorsnijdendheid, subtiel in verbinding brengen met verschillende werkelijkheden in jezelf.
 • Slachtoffer- en dadergedragingen en gevoelens, zijn relatiever dan we vermoeden. Het is interessant om te onderzoeken wat je als “meer waar” ervaart.
 • Vanuit je ziel leer je in liefde naar je persoonlijkheidsgedoe kijken, zodat je er meer met een glimlach naar leert kijken. 
 • Ik ga er vanuit dat we in wezen helemaal "goed zijn zoals we zijn”. Ik vind het fijn om je steeds weer uit te nodigen dit te voelen en je vaardigheden te laten ervaren om steeds weer op dit universele principe af te leren stemmen en je hierdoor te laten dragen.
 • Zien dat we vooral liefde zijn, inclusief al onze vervormingen. Ook als je het niet voortdurend kunt voelen of ervaren is dit steeds weer ons herinneringspunt.
 
“ Als mensen zijn we allemaal gewond in de liefde. Wanneer we leren liefde geven aan onze eigen wonden, gaan anderen hier ook liefde aan geven. Hierdoor leren we ook liefde te geven aan elkaars wonden. Dit kan brengen dat we alles en iedereen in menselijkheid kunnen leren zien, ongeacht hoe iemand aan ons verschijnt”.